viernes, 7 de junio de 2019

10. JOCS DE TAULA VIII. SPEED CUPS10 minuts com a màxim és el que sól durar una partida d'Speed Cups. Aquest és un joc d'habilitat amb una mecànica molt senzilla i un material molt vistòs, sobretot el timbre que cap jugador pot resistir-se a tocar abans de començar la partida.
Cal dir, que aquest timbre és molt característic del creador del joc, l'israelí Haim Shafir, també responsable del Halli Galli i on també podem trobar el mateix timbre.

Aquest és un joc adreçat a tota la familia, des dels 4 fins els 104 anys. Tanmateix la gràcia del joc és jugar amb altres jugadors del nostre mateix nivell, del contrari, si hi ha molta diferència entre els nivells dels jugadors, el joc es torna avorridot per tothom.

Dintre de la caixa del Speed Cups trobem els següents elements,

20 Cubs de plàstic (4 en cadascun dels cinc colors, vermell, blau, groc, verd i negre).
24 Cartes.
  1 Timbre.
  1 Reglament.

JUGADORS: 2-4 jugadors.

DURADA DEL JOC: 10 minuts.

CONTINGUTS QUE ES TREBALLEN: 

-Percepció i organització espacial.
-Aparellament i correspondència.
-Identificació i comparació d'atributs (formes, colors...)
-Estratègia guanyadora.
-Comptatge (En el recompte de cartes).

OBJECTIU DEL JOC: 

-Ordenar els 5 cubs de colors segons indica la tarjeta, tant en sentit vertical com en sentit horitzontal. S'emportarà la tarjeta el jugador que sigui més ràpid i toqui abans el timbre.

Properament, us recomanarem alguna lectura per aquest estiu.